Leerdoelen training

Tijdens deze training leer je:

 • hoe drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde, spelenderwijs te stimuleren en vergroten bij kinderen.
 • hoe middels bewegend leren een dieper begrip van het eigen lichaam te creëren bij kinderen en de relatie met hun lichaam te versterken.
 • de taal van het lichaam te verstaan en de signalen ervan te interpreteren en deze vaardigheid en kennis over te dragen aan de leerlingen.
 • lichaamsgerichte methodes en oefeningen uit mindfulness ter bevordering van het leren luisteren naar de signalen van het lichaam.
 • de methode “lichaamsgericht onderwijs”.
 • wat mindfulness is en hoe mindfulness wordt ingezet in het programma.
 • “mindvolle en heartvolle” didactische vaardigheden en hoe deze in te zetten ter bevordering van de drie bouwstenen alsmede het creëren van een optimaal pedagogisch klimaat en leeromgeving.  
 • leren scheppen van een veilig pedagogisch klimaat en leeromgeving waarin het kind zich vrij kan ontplooien en de eigenwaarde wordt gestimuleerd.
 • het herkennen en constructief leren omgaan met “allergische reacties” op kinderen.
 • effectief grenzen stellen bij onacceptabel gedrag.
 • effectief omgaan met lastig gedrag.
 • kennis en ervaring van de lesopbouw, bestaande uit 5 stappen.
 • observeren van een les ‘Reis door het Lichaam’ gegeven aan kinderen en hierop reflecteren.
 • zelfstandig les te geven en de methode en het geleerde toe te passen.
 • praktische tools, tips en gereedschappen voor het toepassen van het programma in de praktijk.
 • de opgedane kennis en ervaring in het eigen leven te integreren ter bevordering van je eigen persoonlijke ontwikkeling, welzijn en gezondheid en hierdoor invulling te geven aan de voorbeeldfunctie.
 • inzicht in kwaliteiten en ontwikkelingspunten t.a.v. de persoonlijke en professionele ontwikkeling.