Over de Eigenaar & Grondlegger

“Er zit meer wijsheid in je lichaam dan in je diepste filosofie."    - Friedrich Nietzsche -

 


Esther Arends, eigenaar van Reis door het Lichaam en grondlegger en auteur van het gelijknamige educatieve programma. Binnen het bedrijf vervult zij de functie van trainer, coach en spreker.

 

Na haar studie B.A. Social Work aan de Haagse Hogeschool, heeft zij onder meer gewerkt in de de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming, het primair onderwijs en de naschoolse opvang. Deze achtergrond in combinatie met haar ervaring en trainingen in dans, bewegingstechnieken, lichaamsgerichte coaching, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling hebben haar geïnspireerd het bedrijf Reis door het Lichaam op te richten en het gelijknamige educatieve programma te ontwikkelen.

 

Haar missie en passie is het bekrachtigen van kinderen en professionals die met hen werken door het stimuleren van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

Ze ondersteunt hen het lichaam te gebruiken als persoonlijk kompas in het maken van keuzes die hun gezondheid en welzijn dienen. Belangrijke vaardigheden voor een positieve (school)carrière en gelukkig leven.

 

"Ieder kind is een ster en verdient het om te stralen."