Over de Grondlegger

“Het lichaam is ons persoonlijk kompas voor het creëren van een leven dat onze gezondheid en welzijn dient."

Esther Arends, lichaamsgericht docent, trainer, coach en auteur van het boek 'Reis door het Lichaam' en 'Journey through the Body'. Na haar studie B.A. Social Work heeft zij onder meer gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming, het primair onderwijs en de naschoolse opvang. Deze achtergrond in combinatie met haar ervaring en trainingen in dans en persoonlijke ontwikkeling, hebben haar geïnspireerd het bedrijf ‘Embodiment of Self’ op te richten en het educatieve programma ‘Reis door het Lichaam’ te ontwikkelen. Haar missie en passie is het bekrachtigen van kinderen en volwassenen door het stimuleren van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

Ze ondersteunt hen het lichaam te gebruiken als persoonlijk kompas in het creëren van een leven dat de gezondheid en het welzijn dient. Een leven in overeenstemming met onze ware natuur.

Ze ondersteunt en begeleidt daarnaast docenten om als rolmodel op mindvolle wijze en vanuit het hart kinderen te onderwijzen.

 

"Ieder kind is een ster en verdient het om te stralen."