Over de Eigenaar & Grondlegger

“Er zit meer wijsheid in je lichaam dan in je diepste filosofie."    - Friedrich Nietzsche

 


Esther Arends, eigenaar van Reis door het Lichaam en grondlegger en auteur van het gelijknamige educatieve programma. Binnen het bedrijf vervult zij de functie van trainer, coach en spreker.

 

Na haar studie B.A. Social Work aan de Haagse Hogeschool, heeft zij onder meer gewerkt in de de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming, naschoolse opvang en het primair onderwijs.

 

Deze achtergrond in combinatie met haar ervaring en trainingen in dans, bewegingstechnieken waaronder de Nia Technique, lichaamsgerichte coaching, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling hebben haar geïnspireerd het bedrijf Reis door het Lichaam op te richten en het gelijknamige educatieve programma voor kinderen te ontwikkelen.

 

Haar missie is om kinderen, en de mensen die met hen werken, te leren en ondersteunen om naar hun lichaam te luisteren. Ze in staat stellen goed voor zichzelf, hun gezondheid en welzijn, te zorgen door de aangeboren wijsheid van het lichaam aan te spreken en als kompas te gebruiken. Essentiële levensvaardigheden voor een gezond, gelukkig, succesvol en bevredigend leven.

 

Ze biedt trainingen, workshops en coaching die zich richten op het promoten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis(vorming) in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

 

"Ieder kind is een ster en verdient het om te stralen."  - Esther Arends