meerwaarde programma

bevorderen van het lichaamsbewustzijn;
vergroten van de kennis over het lichaam;
leren samenwerken met het lichaam;

respecteren van het eigen lichaam;

ontwikkelingen positief lichaamsbeeld;

vergroten (emotionele) veerkracht en weerbaarheid;
bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;

stimuleert de autonomie van het kind;

in eigen kracht komen te staan;

ontwikkeling zelfzorg / keuzes leren maken die een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn.

stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder

samenwerking, respect en compassie;

effectiever leren omgaan met stressvolle situaties;

stimulans tot bewegen;
ontwikkelen van bewegingsexpressie;
uitbreiden van het bewegingspatroon en de bewegingsvaardigheden;
ontwikkelen van zelfstandig bewegen;
stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;
verbinden van het fysieke en mentale aspect;
stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;

lichaamsbeweging met plezier;
vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;
vergroten van de concentratie;
ontwikkelen van ruimtelijke oriëntatie;
stimuleren breinontwikkeling;
muzikale ontwikkeling en gevoel voor ritme;
al spelend wijzer!