Reis door het Lichaam

Reis door het Lichaam© is een creatief en innovatief lesprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.

Via een reeks van creatieve lessen, waarin het scheppen van plezier voorop staat, worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs, dans, beweging en yoga in combinatie met tekenen. Mindfulness is de rode draad door de hele reis. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere creatieve gereedschappen zoals: visualisaties, bewegingsspelletjes, kringgesprekken en verhaaltjes om zo spelenderwijs het bewustwordingsproces te stimuleren. Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid hun ervaringen en belevingen tot expressie te brengen en te verankeren. Kortom: een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol "souvenir" van hun reis om mee naar huis te nemen.

Doordat de lichaamsbewustwording wordt gestimuleerd en de kinderen leren luisteren naar hun lichaam worden ze bekrachtigd in het maken van keuzes die hun welzijn en gezondheid dienen.

Meerwaarde Programma

bevorderen van het lichaamsbewustzijn;
vergroten van de kennis over het lichaam;
leren samenwerken met het lichaam;
stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder

samenwerking, respect en compassie;
bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;
lichaamsbeweging met plezier;
stimulans tot bewegen;
ontwikkelen van bewegingsexpressie;
uitbreiden van het bewegingspatroon;
ontwikkelen van zelfstandig bewegen;
stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;
verbinden van het fysieke en mentale aspect;
stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;
vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;
vergroten van de concentratie;
ontwikkelen van ruimtelijke oriëntatie;
stimuleren breinontwikkeling;
muzikale ontwikkeling en gevoel voor ritme;
al spelend wijzer!

SLO Kerndoelen

De methode beslaat de volgende SLO Kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

 


De Methode

Reis door het Lichaam is lichaamsgericht onderwijs, waarbij de kinderen ervarend leren. Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Daarnaast leren zij te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties. In dit educatieve programma leren kinderen over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen zijn geïntegreerd en worden geactiveerd. Het verkennen en onderzoeken van de kennis over het lichaam gebeurt d.m.v. dans, bewegingsspelletjes, yoga en visualisatie oefeningen. Daarnaast dient het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les als "bindweefsel". In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening. Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.

Door de sociale interactie in de lessen wordt de sociale ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn en zelfbesef gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan. Reis door het lichaam stimuleert een gezonde ontwikkeling en ondersteunt de kinderen in het thuis komen in hun lichaam wat belangrijk is voor een sterke basis in het leven.

De Lesopbouw

De lesopbouw bestaat uit 5 stappen.

 

1. Kennis - Via beeld (zien) en onderzoek (voelen) wordt het specifieke lichaamsdeel verkent. Er wordt feitelijke kennis over het lichaam overgedragen waarbij de kinderen direct worden uitgenodigd en aangespoord de kennis waar te nemen en te voelen via hun eigen lichaam.

2. Beweging - via spel, dans en yoga worden de kinderen gestimuleerd het lichaamsdeel te verkennen. Individuele en groepsopdrachten wisselen elkaar af. 

3. "Dromen" - visualisatie oefeningen ter bevordering van de bewustwording.

4. Tekenen - de kinderen tekenen of kleuren het lichaamsdeel.

5. Vieren - Iedere les eindigt positief door het geven en ontvangen van complimenten.


Een programma op maat

Reis door het Lichaam is een flexibel programma dat volledig op maat gemaakt kan worden. De duur (aantal lessen) van de reis alsmede de lestijd kan naar wens worden aangepast.

 

Hierbij enkele richtlijnen die zorg dragen voor een complete en positieve reiservaring. 

- Minimale duur van een les is 60 minuten; Ideale duur is 75 minuten.

- Beschikking over een bewegingslokaal, speelzaal, kleine gymzaal met een harde vloer;

 

Extra opties:

- Het programma kan afgesloten worden met een expositie en/of dansoptreden voor ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden.

- In plaats van het afnemen van een serie lessen is het ook mogelijk losse workshops te boeken.

- Het programma kan in de Engelse taal worden aangeboden waardoor de taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

 

Ben je geïnteresseerd in het aanbieden van dit creatieve programma binnen jouw organisatie, school of naschoolse opvang? Neem dan  contact met ons op, wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden hoe dit programma binnen de organisatie te implementeren.

 

 

BOEK EEN REIS


 

WORD EEN GECERTIFICEERD DOCENT