INHOUD

Reis door het Lichaam is een educatief programma voor jongens en meisjes in de leeftijd vier t/m acht jaar (onderbouw). Een belangrijke leeftijdsfase waarin de zogenaamde “basisvorming” plaatsvindt voor de rest van het leven. Het programma is ontwikkeld voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang.

Reis door het Lichaam wordt ook ingezet door kindercoaches, hulpverleners, dans-en bewegingsdocenten. Kortom professionals die kinderen op lichaamsgerichte wijze willen ondersteunen in het leren omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

 

 

SLO Kerndoelen die de methode beslaat:

 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

- Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

- Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

Doel en intentie

Het doel van het programma Reis door het Lichaam is het spelenderwijs stimuleren en vergroten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde bij kinderen. Daarbij het voorkomen en verminderen van fysieke, emotionele en psychische klachten, zoals stress- en spanningsklachten, burn-out, overgewicht, negatief zelf- en lichaamsbeeld.

 

De intentie is om kinderen te bekrachtigen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn dienen.  Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen te leren luisteren naar hun lijf en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben.


Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.

We leven in een wereld en tijd die voornamelijk door het hoofd wordt geregeerd, prestatiegericht is en waarin kinderen dagelijks worden blootgesteld aan een voortdurende stroom van externe prikkels en eisen. Het is belangrijker dan ooit kinderen van jongs af aan te leren hoe gecentreerd te blijven in het lichaam en het lichaam als kompas te gebruiken in het goed voor zichzelf zorg dragen.

Programma inhoud

Via een reeks van creatieve lessen worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs.

 

Mindfulness loopt als een rode draad door het gehele programma. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van verschillende creatieve gereedschappen zoals: bewegingsspelletjes, visualisatie oefeningen, kringgesprekken en verhaaltjes om zo spelenderwijs het bewustwordingsproces te stimuleren.

 

Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid dat wat ze geleerd, ervaren en beleefd hebben tot expressie te brengen en te verankeren. Kortom: een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol "souvenir" van hun reis om mee naar huis te nemen.


Meerwaarde

bevorderen van het lichaamsbewustzijn;
vergroten van de kennis over het lichaam;
leren samenwerken met het lichaam;
stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder

samenwerking, respect en compassie;
bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen;
lichaamsbeweging met plezier;
stimulans tot bewegen;
ontwikkelen van bewegingsexpressie;
uitbreiden van het bewegingspatroon;
ontwikkelen van zelfstandig bewegen;
stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling;
verbinden van het fysieke en mentale aspect;
stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling;
vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam;
vergroten van de concentratie;
ontwikkelen van ruimtelijke oriëntatie;
stimuleren breinontwikkeling;
muzikale ontwikkeling en gevoel voor ritme;
al spelend wijzer!

Methodiek: Lichaamsgericht Onderwijs

Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Het lichaam dient als “laboratorium” waardoor de aangereikte kennis (anatomie/ fysiologie) wordt onderzocht. De kinderen leren over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen worden geactiveerd in de kennisoverdracht. Het verder verkennen van de kennis gebeurd via beweging (bewegingsspelletjes, dans, yoga) en visualisatie oefeningen.

 

Ze leren te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties wat gestimuleerd wordt door spel en beweging af te wisselen met (zelf)reflectiemomenten.

 

Het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les dient als "bindweefsel". In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening. Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.