INHOUD

Kinderen spelenderwijs leren luisteren naar hun lichaam en bekrachtigen in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging (spel, dans, yoga), visualisatie oefeningen en tekenen worden drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis gestimuleerd: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

 

 

Reis door het Lichaam is een educatief en preventief programma voor jongens en meisjes in de leeftijd vier t/m acht jaar (onderbouw). Een belangrijke leeftijdsfase waarin de zogenaamde “basisvorming” plaatsvindt voor de rest van het leven. Het programma is ontwikkeld voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang.

Reis door het Lichaam wordt ook ingezet door kindercoaches, hulpverleners, dans-en bewegingsdocenten. Kortom professionals die kinderen op lichaamsgerichte wijze willen ondersteunen in het leren omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

 

SLO Kerndoelen die de methode beslaat:

 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

- Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

- Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

Doel en intentie

Het doel van het programma Reis door het Lichaam is het spelenderwijs stimuleren en vergroten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde bij kinderen. Daarbij het positief stimuleren van het welbevinden en het voorkomen en verminderen van fysieke, emotionele en psychische klachten, zoals stress- en spanningsklachten, burn-out, overgewicht, negatief zelf- en lichaamsbeeld.

 

De intentie is om kinderen te in staat te stellen keuzes te maken die goed voelen en dus goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen hiernaar te leren luisteren en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben. Zeer belangrijke "life-skills" in het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.


Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.


Via bewegend leren kinderen kennis aanreiken over het lichaam en de taal van het lichaam leren verstaan.

Het lichaam als kompas gebruiken om zo goed voor jezelf te kunnen zorgen.


Methodiek: Lichaamsgericht Onderwijs

Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Het lichaam dient als “laboratorium” waardoor de aangereikte kennis (anatomie/ fysiologie) wordt onderzocht. De kinderen leren over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen worden geactiveerd in de kennisoverdracht. Het verder verkennen van de kennis gebeurd via beweging (bewegingsspelletjes, dans, yoga) en visualisatie oefeningen.

 

Ze leren te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties wat gestimuleerd wordt door mindfulness en daarnaast spel en beweging af te wisselen met (zelf)reflectiemomenten.

 

Het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les dient als "bindweefsel". In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening. Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.

Programma

Via een reeks van acht creatieve lessen worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs.

 

Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Zo ontstaat er een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol "souvenir" van hun reis om mee naar huis te nemen.

 

Meer lezen over de meerwaarde van het programma voor de verschillende ontwikkelingsgebieden? Lees verder


NPO - Nationaal Plan Onderwijs

"Investeer in het welbevinden van jouw leerlingen met het programma Reis door het Lichaam."

Middels de gelden die zijn vrijgekomen via het NPO kun je ervoor kiezen het programma Reis door het Lichaam in te zetten als interventie voor het welbevinden van de leerlingen van jouw school.

 

Er bestaan 3 mogelijkheden:

 

1. Het team van leerkrachten, klassen- en onderwijsassistenten, ib'ers, vakdocenten wordt getraind in de methode via een Incompany training (live of online). Hierna kunnen zij direct zelf met de methode aan de slag. Meer info trainingen.

 

2. De leerkracht, klassen- en onderwijsassistent, ib'er, vakdocent wordt getraind in de methode via een 2-daagse live training of 8-weekse online training. Meer info trainingen.

 

3. Een gecertificeerd docent Reis door het Lichaam komt het programma voor de leerlingen van je school verzorgen. Neem contact met ons op voor bemiddeling zodat we de juiste persoon kunnen koppelen aan de opdracht. 

 

BOEK EEN Reis door het lichaam

Ben je geïnteresseerd in het aanbieden van het programma binnen jouw school of kinderopvang of organisatie? Neem dan contact met ons op, wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden hoe dit programma het beste binnen de school, opvang or organisatie te implementeren. Of zoek een gecertificeerd docent bij jou in de buurt.

 

Extra opties:

- Het programma kan afgesloten worden met een expositie en/of dansoptreden voor ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden.

 

- Het programma kan ook in de Engelse taal worden aangeboden.

 

 

 

Volg de training en join the team!

Liever zelf met de methode aan de slag. Laat je opleiden tot gecertificeerd Reis door het Lichaam docent middels een incompany training, 2-daagse live training of 8-weekse online training.