INHOUD

Kinderen spelenderwijs leren luisteren naar hun lichaam en bekrachtigen in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging (spel, dans, yoga), visualisatie oefeningen en tekenen worden drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis gestimuleerd: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde.

 

 

Reis door het Lichaam is een educatief en preventief programma voor jongens en meisjes in de leeftijd vier t/m acht jaar (onderbouw). Een belangrijke leeftijdsfase waarin de zogenaamde “basisvorming” plaatsvindt voor de rest van het leven. Het programma is ontwikkeld voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang.

Reis door het Lichaam wordt ook ingezet door kindercoaches, hulpverleners, dans-en bewegingsdocenten. Kortom professionals die kinderen op lichaamsgerichte wijze willen ondersteunen in het leren omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

 

 

SLO Kerndoelen die de methode beslaat:

 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 en 41);

- Bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58);

- Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 en 55).

Doel en intentie

Het doel van het programma Reis door het Lichaam is het spelenderwijs stimuleren en vergroten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde bij kinderen. Daarbij het voorkomen en verminderen van fysieke, emotionele en psychische klachten, zoals stress- en spanningsklachten, burn-out, overgewicht, negatief zelf- en lichaamsbeeld.

 

De intentie is om kinderen te bekrachtigen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn dienen. Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen hiernaar te leren luisteren en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben. Zeer belangrijke "life-skills" in het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.


Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.


Via bewegend leren kinderen kennis aanreiken over het lichaam en de taal van het lichaam leren verstaan.

Het lichaam als kompas gebruiken om zo goed voor jezelf te kunnen zorgen.


Methodiek: Lichaamsgericht Onderwijs

Bij lichaamsgericht onderwijs staat het lichaam en wat de kinderen voelen en ervaren in het lichaam centraal. Het lichaam dient als “laboratorium” waardoor de aangereikte kennis (anatomie/ fysiologie) wordt onderzocht. De kinderen leren over hun eigen lichaam, door te kijken, voelen en verkennen. Alle zintuigen worden geactiveerd in de kennisoverdracht. Het verder verkennen van de kennis gebeurd via beweging (bewegingsspelletjes, dans, yoga) en visualisatie oefeningen.

 

Ze leren te luisteren naar hun lichaam door de gewaarwording van sensaties wat gestimuleerd wordt door mindfulness en daarnaast spel en beweging af te wisselen met (zelf)reflectiemomenten.

 

Het tekenen en/of inkleuren van het lichaamsdeel aan het einde van de les dient als "bindweefsel". In dit onderdeel wordt de verbinding gemaakt tussen tussen lichaam en geest. Alles wat de kinderen hebben ervaren (lichaam), geleerd (geest) en gevoeld (emoties) wordt nu verenigd in een tekening. Dit zorgt ervoor dat zij de kennis en ervaringen kunnen verankeren en belichamen.

Programma

Via een reeks van creatieve lessen worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel. In de laatste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het gehele lichaam als eenheid centraal. De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs.

 

Iedere les wordt afgesloten met het tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel. Zo ontstaat er een creatief logboek voor verslaglegging van de ontdekkingsreis. Aan het eind van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol "souvenir" van hun reis om mee naar huis te nemen.

 

Meer lezen over de meerwaarde van het programma voor de verschillende ontwikkelingsgebieden? Lees verder


Heb je interesse in het volgen van de  2-daagse live training of 8-weekse online training en zelf als gecertificeerd docent aan de slag te gaan met deze methode? Klik dan op de knop hieronder voor meer informatie over de trainingen als ook over de mogelijkheid van incompany trainingen. Neem gerust contact met ons op bij eventuele vragen of het verkennen van de mogelijkheden.  

Aanbieden van lessen/workshop(s) Reis door het lichaam

Zou je graag een lessenreeks of workshop(s) Reis door het Lichaam willen aanbieden binnen jouw school of organisatie?

Dat is namelijk ook een mogelijkheid.

Reis door het Lichaam is een flexibel programma dat volledig op maat gemaakt kan worden. De duur (aantal lessen) van de reis alsmede de lestijd kan naar wens worden aangepast.

 

Extra opties:

- Het programma kan afgesloten worden met een expositie en/of dansoptreden voor ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden.

- In plaats van het afnemen van een serie lessen is het ook mogelijk losse workshops te boeken.

- Het programma kan in de Engelse taal worden aangeboden waardoor de taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

 

Ben je geïnteresseerd in het aanbieden van het programma binnen jouw school of kinderopvang? Neem dan  contact met ons op, wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden hoe dit programma het beste binnen de school/opvang te implementeren.